ΟΤΑ Πληροφορική
Διαδικτυακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης Καλλικρατικών Σχολικών Επιτροπών
Κονταριώτισσα Πιερίας, ΤΚ: 60100
2351051025 6973628080
m-ota@otenet.gr