1. Διαχείριση Εσόδων
  • Παραστατικά εσόδων Σχολ. Επιτροπής
  • Γραμμάτια είσπραξης
  • Κατανομές πιστώσεων (με δύο τρόπους: χειροκίνητο ή αυτόματο βάσει των παραμέτρων που δίνουμε, αριθμός μαθητών, αιθουσών, τμημάτων, τετραγ.μέτρων, κ.α)
  • Καρτέλα αναλήψεων από Τραπεζικό Λογαριασμό. (Για να παρακολουθούμε και να συμφωνούμε αναλήψεις - πληρωμές και τα εξτρε της τράπεζας)
 2. Διαχείριση εξόδων
  • Παραστατικά εξόδων (τιμολόγια)
  • Πληρωμές
  • Απόδοση κρατήσεων
  • Καρτέλες πίστωσης
 3. Βοηθητικά αρχεία
  • Στοιχεία Σχολικών Μονάδων – Σχολικής Επιτροπής
  • Λογαριασμοί
  • Κατηγορίες δαπανών
  • Αρχείο Προμηθευτών
  • Αρχείο Οφειλετών
  • Αρχείο Κρατήσεων
  • Είδη παραστατικών, τρόποι πληρωμής
 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Mεγάλη ευελιξία στην λειτουργία του γιατί μπορεί να λειτουργήσει από οποιοδήποτε σημείο (γραφείο, σπίτι), σε οποιοδήποτε υπολογιστή (pc, notebook, tablet, MAC).
  • Συνεχής ενημέρωση σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές. Νομοθεσία, Υποχρεώσεις (τι και πότε πρέπει να γίνει), στην αρχική σελίδα της εφαρμογής μας μετά την είσοδο του Χρήστη. Επίσης στην αρχική σελίδα υπάρχουν Ανακοινώσεις της Σχολικής Επιτροπής προς όλα τα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.
  • Το πρόγραμμά μας είναι καθαρά οικονομική εφαρμογή όπως είναι και τα αντίστοιχα προγράμματα των Δήμων. Εάν κάποια στιγμή χρειαστεί να εφαρμοσθεί ο προληπτικός έλεγχος (Επίτροπος) με την μορφή που εφαρμόζεται στου Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ είμαστε σε θέση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε αυτήν την αλλαγή. Και αυτό γιατί το πρόγραμμά μας είναι στην πραγματικότητα μια πιο χαμηλή έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιούμε για του Δήμους και τα Νομικά πρόσωπα.
  • Η καταχώρηση των τιμολογίων χαρακτηρίζεται από την απλότητα με την οποία γίνεται και την ασφάλεια του υπολογισμού των κρατήσεων. Και αυτό γιατί οι κρατήσεις υπολογίζονται αυτόματα βάσει της πλήρους παραμετροποιήσιμης κατηγορίας δαπανών, πράγμα που εκμηδενίζει την πιθανότητα λάθους.
  • Η καταχώρηση των τιμολογίων μπορεί να γίνει με πλήρη ανάλυση, δηλαδή να περιλαμβάνει και τα όλα είδη αναλυτικά ( οπότε μπορούμε να εκτυπώσουμε και πρωτόκολλο παραλαβής και βεβαίωση καλής εκτέλεσης όπως επίσης και απόφαση Προέδρου ή Δ.Σ, έτοιμη για ανάρτηση στο Διαδίκτυο). Επίσης υποστηρίζει περισσότερα τους ενός ΦΠΑ και περισσότερες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή μπορούμε να καταχωρήσουμε με μία εγγραφή ένα τιμολόγιο το οποίο περιέχει π.χ ένα φωτοτυπκό (πάγιο) και ένα τόνερ (αναλώσιμα-λοιπές δαπάνες).
  • Διαχείριση παγίων προκαταβολών (από τις κατανεμηθείσες πιστώσεις) από την κάθε μία σχολική μονάδα.
  • Συνολική εικόνα κινήσεων περιόδου, με το πάτημα ενός πλήκτρου.
  • Αυτόματος υπολογισμός παρακρατούμενων φόρων ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης.(πχ Προμήθειες υλικών, Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης, Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης με Διαγωνισμό, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
  • Δυνατότητα από τον χρήστη να δημιουργήσει νέες κατηγορίες Δαπανών και κρατήσεων.
  • Αποφάσεις Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών, Συμφωνητικά προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών, Πρωτόκολλα παραλαβής, Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κ.ο.κ.
  • Ετοιμο αρχείο pdf για ανάρτηση αποφάσεων, τιμολογίων στο Διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  • Απόδοση παρακρατούμενων φόρων με ένα κλίκ.
  • Εκτύπωση όλων των εντύπων απόδοσης φόρου και ΜΤΠΥ, χαρτοσήμου και ΟΓΑ
  • Εκτύπωση Βιβλίου Εσόδων Εξόδων Σχολικής Μονάδας και Σχολικής Επιτροπής
  • Εκτύπωση Απολογιστικών στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
  • Συγκεντρωτική κατάσταση χρηματικών υπολοίπων Σχολικών Μονάδων και με ανάλυση των χρημάτων που έχει στα χέρια του ο διευθυντής.
  • Εκτύπωση με κέντρα κόστους (στην περίπτωση που η σχολική επιτροπή διενεργεί πληρωμές για λογαριασμό των σχολικών μονάδων)
  • Iσοζύγια, Καρτέλλες Προμηθευτών - Οφειλετών
  • Βεβαιώσεις φόρου - κρατήσεων
  • Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων προμηθευτών (e ΚΒΣ)
  • Επιλεκτική Εκτύπωση όλων των αναφορών σε εκτυπωτή / οθόνη
  • Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αιτημάτων – Ανακοινώσεων (προαιρετικό)
  • Στο πρόγραμμα έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ορισθεί ως διαχειριστές των σχολικών μονάδων. Έχουν αυστηρά προσωπικό κωδικό εισόδου και μόνο αυτοί και κανένας άλλος δεν μπορεί να καταχωρήσει ή να διορθώσει παραστατικά που αφορούν την διαχείρισή τους. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν τα τιμολόγια που παίρνουν, υπολογίζονται αυτόματα οι κρατήσεις, ανάλογα με την κατηγορία δαπανών που θα επιλέξουν, και πληρώνουν τους προμηθευτές. Επίσης καταχωρούν τις αναλήψεις που έκαναν από τον τραπεζικό τους υπολογαριασμό. Αυτή και μόνο αυτή είναι η εργασία που πρέπει να κάνουν.
  • Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να παίρνει αντίγραφα ασφαλείας σε καθημερινή βάση, και να σας τα αποστέλλει στο email της σχολικής επιτροπής όποτε εσείς θέλετε.
  • Η εφαρμογή είναι εξολοκλήρου διαδικτυακή σε αντίθεση με άλλα προγράμματα του ανταγωνισμού.
  • Η παραμετροποίηση του προγράμματος (εισαγωγή σχολικών μονάδων και χρηστών της εφαρμογής) καθώς επίσης και η καταχώρηση των προμηθευτών που έχετε σε μορφή xls θα γίνει από εμάς.
  • Εάν έχετε κάποια καλή πρόταση η οποία βοηθάει στην βελτίωση του προγράμματος χωρίς φυσικά να απαιτηθεί ριζική αλλαγή αυτού, θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό χωρίς επιπλέον κόστος.

 • Επικοινωνήστε άμεσα με τον υπεύθυνο πωλησεών μας για μια αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής μας στον χώρο σας.
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τηλεπαρουσίασης (κατόπιν τηλ. ραντεβού)
 • Καλέστε στα τηλέφωνα 2351051025 και 6973628080.