Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 12ο/προηγ. έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 12ο/προηγ. έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 12ο/προηγ. έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 11ο/προηγ. έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 11ο/προηγ. έτους
31 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 11ο/προηγ. έτους
31 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 11ο/προηγ. έτους
31 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
31 Υποβολή ΜΥΦ (νέο καταληκτική ημερομηνία 02/02/2015)
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 1ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 1ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 1ο/τρέχοντος έτους
28 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 12ο/προηγ. έτους
28 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 12ο/προηγ. έτους
28 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 12ο/προηγ. έτους
28 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 12ο/προηγ. έτους
28 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 2ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 2ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 2ο/τρέχοντος έτους
30 Αρχείο APC Βεβαιώσεων Αποδοχών από Μισθωτές Υπηρεσίες (Δεν είναι οριστικό) (Φ01 - 041) προηγ. έτους
30 Αρχείο APC Ελευθέρια Επαγγ 20% (Φ01 - 041) προηγ. έτους (Δεν είναι οριστικό)
30 Αρχείο APC Εμπορικών Επιχειρήσεων 1%, 4%, 8% (Φ01 - 041) προηγ. έτους (Δεν είναι οριστικό)
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 1ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 1ο/τρέχοντος έτους
31 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 1ο/τρέχοντος έτους
31 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 1ο/τρέχοντος έτους
31 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 3ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 3ο/τρέχοντος έτους
15 Φορολογική Δήλωση (προηγ. έτους - Έντυπα Φ01.012 και Ε2 Ενοίκια Κυλικείων (Δεν είναι οριστικό)
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 3ο/τρέχοντος έτους
30 Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ Έντυπο Ε7 (Φ01 - 15) προηγ. έτους (καταργήθηκε)
30 Οριστική Δήλωση Ελευθέρια Επαγγ Έντυπο Ε20 και Ε21 προηγ. έτους (καταργήθηκε)
30 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 2ο/τρέχοντος έτους
30 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 2ο/τρέχοντος έτους
30 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 4ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 4ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 4ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 3ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 3ο/τρέχοντος έτους
31 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 3ο/τρέχοντος έτους
31 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 3ο/τρέχοντος έτους
31 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
31 Οριστική Δήλωση Αποδοχών από Εμπορικές Επιχειρήσεις 1%, 4%, 8%, 20% Έτους προηγ. έτους
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 5ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 5ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 5ο/τρέχοντος έτους
25 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών Παράταση 31/12/2014 Καταργείται το 2015
30 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 4ο/τρέχοντος έτους
30 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 4ο/τρέχοντος έτους
30 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 4ο/τρέχοντος έτους
30 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 4ο/τρέχοντος έτους
30 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
30 Λήξη Συμβάσεων ΥΕΚΑ Ε7
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 6ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 6ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 6ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 5ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 5ο/τρέχοντος έτους
31 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 5ο/τρέχοντος έτους
31 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 5ο/τρέχοντος έτους
31 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 7ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 6ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 6ο/τρέχοντος έτους
31 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 6ο/τρέχοντος έτους(με παρατήρηση Λήξης Συμβάσεων)
31 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 6ο/τρέχοντος έτους
31 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έναρξη Συμβάσεων ΥΕΚΑ Ε3 - Προσλήψεις - Συμβάσεις ΙΝΕΔΒΙΜ
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 8ο/τρέχοντος έτους
30 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 7ο/τρέχοντος έτους
30 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 7ο/τρέχοντος έτους
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 9ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 9ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 9ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 8ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 8ο/τρέχοντος έτους
31 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών Παράταση 31/12/2014 Καταργείται το 2015
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 10ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 10ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 10ο/τρέχοντος έτους
30 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 9ο/τρέχοντος έτους
30 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 9ο/τρέχοντος έτους
30 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 9ο/τρέχοντος έτους
30 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 9ο/τρέχοντος έτους
30 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης
Ημέρα Ενέργεια
1 Έκδοση Μισθολογικής Κατάστασης Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 11ο/τρέχοντος έτους
4 Αρχείο στην ΕΑΠ για Πληρωμή Καθαριστριών - Σχολικών Τροχονόμων για 11ο/τρέχοντος έτους
15 Απόδοση Κρατήσεων ΜΤΠΥ ΧΑΡΤ - ΟΓΑ/ΧΑΡΤ για 11ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικές 1% - 4% - 8% για 10ο/τρέχοντος έτους
31 Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρια Επαγγ 20% για 10ο/τρέχοντος έτους
31 Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ Καθαριστριών για 10ο/τρέχοντος έτους
31 Υποβαλή ΑΠΔ Καθαριστριών για 10ο/τρέχοντος έτους
31 Πληρωμή ΙΚΑ Καθαριστριών (για όσους δεν πληρώνουν μέσω ΕΑΠ)
31 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών Καταργείται το 2015
28 Μαίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης